افزایش تعداد مقاصد گردشگری برای کارمندان دور کار
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

افزایش مقاصد گردشگری پذیرای دور کاران

علاوه بر کشورهایی که در سال گذشته بر روی کارمندان دور کار باز شده بودند، مقصدهای گردشگری بیشتری هم حاضر به پذیرش افراد دور کار شدند.

بانک جی پی مورگان
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

بانک مورگان کارمندانش را تا ۲۰۲۱ دورکار کرد

بانک مورگان آمریکا به هزاران کارمند اداری خود در بخش مصرف‌کنندگان گفته که برنامه دورکاری خود را تا آغاز سال آینده میلادی ادامه دهند.