رویداد دوشنبه‌های استارتاپی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

رقابت استارتاپهای صنایع خلاق

بیست و ششمین دوره رویداد دوشنبه‌های استارتاپی و تحت عنوان آفرینه، روز 10 و 11 خرداد ماه با همکاری صندوق پژوهش و فناوری گیلان برگزار شد.

طرح هم سرمایه گذاری
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

طرح هم سرمایه گذاری برای استارتاپ ها

به گفته مدیر ارزیابی سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی، 40 طرح استارتاپی برای طرح هم سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب شد.

رویداد جذب سرمایه
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

رویداد جذب سرمایه در حوزه سلامت دیجیتال

رویداد جذب سرمایه در حوزه سلامت دیجیتال صبح امروز با حضور ۶ استارتاپ این حوزه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد.

گزارش و مصاحبه منتخب سردبیر

رویداد جذب سرمایه در حوزه آب و انرژی

صبح امروز رویداد جذب سرمایه در حوزه آب و انرژی در ادامه سلسله رویدادهای دوشنبه‌های استارتاپی با حضور ۶ استارتاپ برگزار شد