اعضای کابینه دولت سیزدهم
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

گمانه زنی های چیدمان کابینه سیزدهم

درحالی که برخی از گمانه زنی ها از چینش تماما اصولگرا اعضای کابینه دولت خبر می دهند برخی دیگر از طیف متنوع سیاسیون در کابینه سیزدهم می گویند.

تنظیم بودجه ۱۴۰۰
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اتکا به فروش نفت

امروز نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه موافقت کردند. در تنظیم بودجه ۱۴۰۰ ، مبنای فروش 650 هزار بشکه نفت در نظر گرفته شده است.