مهرداد بذرپاش
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

انتخاب جنجالی رییس دیوان محاسبات

رئیس دیوان محاسبات امروز مشخص شد و از میان دو گزینه مهرداد بذرپاش و لطف‌الله فروزنده، مهرداد بذرپاش را به عنوان رئیس دیوان انتخاب شد.