توقف پروژه راه آهن شلمچه - بصره
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

بی توجهی مسئولان به پروژه اتصال ایران به اروپا

راه آهن شلمچه – بصره یکی از پروژه‌های استراتژیک کشور و حلقه مفقوده ریلی کشور است که پیشرفت آن می‌تواند موجب اتصال ایران به اروپا شود.