ایفای نقش ربات هوش مصنوعی در فیلم علمی تخیلی
تکنولوژی

ایفای نقش ربات هوش مصنوعی در فیلم علمی تخیلی

ایفای نقش ربات هوش مصنوعی در فیلم علمی تخیلی سر و صدای زیادی را در دنیای هوش مصنوعی به پا کرده است و همگی در انتظار دیدن نتیجه هنرنمایی این ربات هستند.