شرایط جدید رجیستری تلفن همراه
منتخب سردبیر موبایل

شرایط جدید رجیستری تلفن همراه

شرایط جدید رجیستری تلفن همراه برای گوشی های مسافری اعلام شد. شرایط جدید باعث می‌شوند که سودجویی برای واردات غیر قانونی گوشی کمتر شود.