حذف رجیستری گوشی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

اصلاح طرح رجیستری و آرامش در گمرک

رجیستری گوشی تلفن همراه از گمرک حذف شد. مسافران تا یک ماه فرصت دارند تا با ورود به سامانه نسبت به رجیستری تلفن همراه خود اقدام کنند.

اجرای طرح رجیستری گوشی در گمرک
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

رجیستری گوشی، غیرحضوری خواهد شد؟

چندی پیش گمرگ دستورالعمل جدیدی مبنی بر اجرای طرح رجیستری گوشی صادر و تاکید کرد که این کار تنها در مبادی ورودی و خروجی انجام