وزیر صمت
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

وزیر جدید صمت مشخص شد

سرانجام بعد از حواشی بسیار، علیرضا رزم حسینی با رأی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. به گزارش برات نیوز،