ارتقای نینتندو سوئیچ به 4k
بازی فناوری منتخب سردبیر

درخواست نینتندو برای ارتقای بازی های سوئیچ به 4k

نینتندو از توسعه‌دهندگان بازی درخواست کرده است تا رزولوشن بازی‌ها را به 4k ارتقا دهند.