کاهش رسوب کالا
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

چالش­ های کاهش رسوب کالا در گمرکات

رسوب کالا و مواد اولیه اساسی در بنادر مسئله‌ای شایع است که معمولاً در مقاطع و ایامی از سال رخ می دهد و مسئولان نسبت به کاهش و رفع آن اقداماتی انجام می دهند.