نرخ رشد شغلی آمریکا
اخبار اقتصادی اقتصاد

کاهش سرعت رشد شغلی آمریکا

افول محرک‌های مالی موجب شده است که آمریکا با کاهش سرعت رشد شغلی مواجه شود.رشد اشتغال در ماه اگوست نسبت به ماه‌های قبل کند شد