افزایش نقدینگی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

افزایش 14 درصدی نقدینگی از ابتدای سال تاکنون

از ابتدای سال جاری روزانه به طور متوسط ۲۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی کشور افزایش یافته و این عدد نشان می‌دهد که میزان افزایش نقدینگی حدودا ۱۴ درصد بوده است.

رشد نقدینگی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

رشد نقدینگی کنترل می‌شود

بر اساس محاسبات انجام گرفته توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، حجم نقدینگی کشور تا پایان بهار 99، حدود  26514.6 هزار میلیارد ریال رسیده است