رشد اقتصادی هند از دید صندوق بین المللی پول
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۲۲

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۲۲ سریع‌ترین رشد اقتصادی دنیا باشد.