نظام توزیع
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

نظام توزیع کالا هوشمند می شود

همراه اول به منظور هوشمندسازی و پیاده‌سازی نظام توزیع کالا مبتنی بر «اینترنت اشیاء» با فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

بانک رفاه
بانکداری منتخب سردبیر

نگاهی به ماموریت و خدمات بانک رفاه کارگران

یکی از بانک‌های غیردولتی ایران که دست راست ارائه خدمات مالی و بانکداری سازمان تامین اجتماعی است بانک رفاه کارگران است. این بانک هدف ویژه ای دارد