رمزارز ملی
ارز دیجیتال و رمز ارز

صدور رمزارز ملی به ارز دیجیتال فیسبوک ارتباطی ندارد

بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی گفت استیبل‌کوین‌های بخش خصوصی مانند لیبرا، محرک ایده رمزارز ملی نیستند و گزارش‌های مربوط به این ادعا را بی‌اساس دانست.