روبل دیجیتال در روسیه
اخبار اقتصادی ارز دیجیتال و رمز ارز

راه اندازی روبل دیجیتال در سال جاری

نسخه اولیه روبل دیجیتال در روسیه تا چند ماه دیگر راه اندازی می شود و تا دو سال آینده در تراکنش های مالی این کشور استفاده می شود.

اجرای آزمایشی ارز دیجیتال روسیه
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

اجرای پایلوت ارز دیجیتال روسیه در کریمه

شبه جزیره کریمه  اولین منطقه در روسیه خواهد بود که طرح ارز دیجیتال روسیه به صورت آزمایشی در آن اجرا می شود. به گزارش برات