روز ملی ایمنی حمل و نقل
رویداد

هفتم اردیبهشت روز ملی ایمنی حمل و نقل

روز هفتم اردیبهشت در تقویم کشورمان به نام روز ملی حمل و نقل ایمن ثبت شده است چراکه حمل و نقل از ارکان مهم پیشرفت کشور محسوب می‌شود.

گرامیداشت روز ملی حمل و نقل در ایران
اخبار اقتصادی رویداد منتخب سردبیر

۲۶ آذر روز ملی حمل و نقل

۲۶ آذر ماه روز ملی حمل و نقل است. صنعت حمل و نقل در جابه‌جایی کالا در داخل و خارج کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. با برات نیوز همراه باشید.