برگزاری روز ملی پژوهش در کشور
اخبار اقتصادی رویداد منتخب سردبیر

۲۵ آذر روز ملی پژوهش

 اهمیت پژوهش چه در دانشگاه و چه در ارگان‌های دیگر بر کسی پوشیده نیست. به همین دلیل روز ملی پژوهش فرصت مناسبی برای توجه و تمرکز به ابعاد مهم پژوهش در کشور است