روز ملی کیفیت
رویداد منتخب سردبیر

18 آبان، روز ملی کیفیت

روش ­های بهبود کیفیت و پیاده سازی سیستم های کیفیت، بی­ شک بر عملکرد سازمان­ ها تاثیرگذار است. پاسخگویی در قبال نیازها و انتظارات مشتریان