گرامیداشت روز ملی صنعت پتروشیمی در ۸ دی ماه
اخبار اقتصادی رویداد منتخب سردبیر

۸ دی؛ روز ملی صنعت پتروشیمی

۸ دی ماه به نام روز ملی صنعت پتروشیمی نام‌گذاری شده است. این مناسبت به دلیل اهمیت پتروشیمی در ایران از هشتم دی ماه ۱۳۹۳