اشتغالزایی در روستا
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

تحقق اشتغالزایی 29 درصدی در روستاها

از روستا آمده است. صورت آفتاب خورده‌ و دستان پینه‌بسته‌اش گواه آن است. به امید یافتن راه نجاتی برای فرار از مشکلات اقتصادی و نبود