رویداد جذب سرمایه
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

رویداد جذب سرمایه در حوزه سلامت دیجیتال

رویداد جذب سرمایه در حوزه سلامت دیجیتال صبح امروز با حضور ۶ استارتاپ این حوزه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد.

رویداد جذب سرمایه در حوزه کشاورزی
اخبار اقتصادی گزارش و مصاحبه

رویداد جذب سرمایه در حوزه کشاورزی برگزار شد

رویداد جذب سرمایه در حوزه کشاورزی صبح امروز با حضور ۶ استارتاپ این حوزه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد.

رویداد جذب سرمایه در حوزه اینترنت اشیا
تکنولوژی گزارش و مصاحبه

رویداد جذب سرمایه در حوزه اینترنت اشیا

در رویداد جذب سرمایه در حوزه اینترنت اشیا در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد ۶ استارت‌آپ این حوزه توانمندی‌های خود را ارائه کردند.