ریزش رمز ارز ریپل با شکایت کمیسیون بورس آمریکا
اخبار اقتصادی ارز دیجیتال و رمز ارز منتخب سردبیر

ریزش 25 درصدی رمز ارز “ریپل”

طرح شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا علیه شرکت ریپل ، موجب ریزش رمز ارز وابسته به این شرکت، موسوم به XRP تا بیش از 25 درصد شد.