پادرا پلاس
اخبار خودرو منتخب سردبیر

تولید تجاری پادرا پلاس آغاز شد

تولید کامیونت پادرا پلاس محصول تجاری جدید شرکت زامیاد در راستای حفظ و ارتقاء اصل مشتری مداری آغاز و تا پایان سال جاری به مشتریان تحویل خواهد شد