بورس املاک
اخبار اقتصادی بورس منتخب سردبیر

پذیره نویسی بورس املاک از مهرماه

پذیره نویسی بورس املاک و مستغلات از مهرماه و انتخاب نماینده ویژه از اعضای شورای عالی بورس، برای پیگیری موضوع بازگشایی نماد کنتورسازی، مصوبات امروز