نام نویسی دارا دوم
بورس منتخب سردبیر

آغاز نام‌نویسی«دارا دوم»، از چهارشنبه

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: نام نویسی دارا دوم ، از فردا 5 شهریور، آغاز و تا چهارشنبه دو هفته آینده، ادامه خواهد داشت و مردم میتوانند ثبت نام کنند.