سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

لزوم ایجاد ظرفیت برای تحول شهری

نشست مشترک مدیران نصر تهران و سازمان فاوای شهرداری با حضور اعضای هیأت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار شد.