روز ملی فناوری اطلاعات
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

22 تیر، روز ملی فناوری ارتباطات

بنا بر پیشنهاد سازمان نظام صنفی یارانه ای کشور، 22 تیر ماه روز ملی فناوری اطلاعات نامیده شد. این رویداد اولین بار در کشور انجام شده است.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

لزوم ایجاد ظرفیت برای تحول شهری

نشست مشترک مدیران نصر تهران و سازمان فاوای شهرداری با حضور اعضای هیأت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار شد.