سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

استعلام آنلاین ضمانت‌نامه‌های بانکی در ستاد

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد استعلام آنلاین ضمانت نامه های بانکی را برای شرکت های دولتی و خصوصی فراهم کرد و از این پس دستگاه ها از آن استفاده می کنند