با قوانین چک جدید آشنا شوید
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

جزئیات جدید تغییرات قوانین چک

آمنه نادعلیزاده معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جزئیات جدیدی در مورد تغییرات قوانین چک بیان کرد. با برات نیوز همراه باشید.