بازی Cyberpunk 2077 باز هم تاخیر خورد
اخبار اقتصادی بازی

انتشار بازی Cyberpunk 2077 باز هم به تعویق افتاد

به تازگی خبر رسیده که بازی سایبرپانک 2077 باز هم با تاخیر در تاریخ عرضه مواجه شده و باید روزهای بیشتری را برای عرضه این عنوان مورد انتظار، صبر کنیم.