قیمت در سایت ‌های مسکن
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

قیمت مسکن در سایت‌ها؛ خوب یا بد؟

مدتی است که آرامش و ثبات به بازار مسکن بازگشته است. چند روز اخیر قیمت در سایت ‌های مسکن بازگشته است و بسیاری نگران گران شدن دوباره مسکن هستند.