مشخصات سخت افزاری سرفیس دو
موبایل

مشخصات سخت افزاری سرفیس دو لو رفت

به تازگی اطلاعاتی از مشخصات سخت افزاری سرفیس دو لو رفته است. اطلاعاتی که نشان می‌دهند این گوشی از سخت افزار چندان جدیدی برخوردار نیست.