تقویت سرمایه گذاری خارجی چین در بخش انرژی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

چین در صدد توسعه تولید داخلی انرژی

محدودیت سرمایه گذاری خارجی چین با هدف توسعه تولید داخلی انرژی، در بخش‌های مختلف انرژی مانند گاز طبیعی برداشته می‌شود. با برات نیوز همراه باشید.