سفته چیست
بانکداری منتخب سردبیر

سفته چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که هنگام امضای قرارداد استخدام با یک شرکت از شما درخواست سفته شده باشد اما این سفته چیست و چه ویژگی هایی دارد؟