ممنوعیت سفرهای اتوبوسی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

ممنوعیت سفرهای اتوبوسی به مقاصد خارجی

رییس اتحادیه کشوری شرکت‌های تعاونی حمل و نقل مسافر، احدرضا عامری، از ممنوعیت سفرهای اتوبوسی به مقاصد خارجی در نوروز 1400 خبر داد.