سهام پالایشگاه ها
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

چراغ سبز وزارت نفت برای عرضه سهام در بورس

وزیر نفت درباره موافقت با عرضه سهام پالایشگاه ها گفته است: وزارت نفت با عرضه همه جوره سهام پالایشگاه ها در قالب صندوق ETF موافق است