واردات کره
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

افزایش قیمت کره وارداتی

یک مقام مسئول، با بیان اینکه با تغییر ارز واردات کره از رسمی به نیمایی، از واردات این محصول استقبال نمی‌شود، گفت: قیمت کره‌ وارداتی