تغییر در سهمیه بندی بنزین
اخبار اقتصادی

سهیمه بنزین فعلا تغییر نمی کند

تغییر سهمیه بندی بنزین فعلا رخ نمی‌دهد. در طول چند روز گذشته شایعه شده بود که سهمیه بندی بنزین تغییر خواهد کرد و به شکل جدیدی دنبال می‌شود.