موسسه کردیت سوئیس
اقتصاد منتخب سردبیر

رسوایی آرچگوس، کردیت سوئیس را زمین زد!

موسسه کردیت سوئیس 4.7 میلیارد دلار ضرر کرد!

رشد اقتصادی سوئیس به مثبت 7.2 درصد رسید
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

رکورد رشد اقتصادی سوئیس

رشد اقتصادی سوئیس در سه ماهه سوم امسال به مثبت 7.2 درصد رسید که بهترین رشد فصلی این کشور از زمان ثبت آمارها در سال 1980 میلادی بوده است.