گرامیداشت سالروز نهضت سوادآموزی در تاریخ ۷ دی
اخبار اقتصادی رویداد منتخب سردبیر

7 دی؛ سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی

7 دی ماه 1358 امام خمینی فرمان تشکیل نهضت سوادآموزی را صادر کرد. سالروز تشکیل این سازمان به نام روز سوادآموزی نیز نامگذاری شده است.