گازوئیل در بورس
بورس

عرضه نخستین محموله گازوئیل در بورس

اولین محموله گازوئیل در بورس عرضه شد، باتوجه به استقبال درخور توجه متقاضیان، عرضه‌های بعدی نیز طی هفته‌های آینده انجام خواهد شد.