سود های بانکی
اخبار اقتصادی

تخلفات بانکها و اعمال قوانین سخت تر

تخلفات بانک‌ها در مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه سود های بانکی، برای آن‌ها درآمد محسوب شده و مالیات درآمد کسب شده از بانک‌ها

نرخ سود بین بانکی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

نرخ سود بین بانکی؛ حداکثر 20 درصد

رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها نیز توافق کرده‌اند با توجه به شرایط برخی از بانک‎های ناتراز، نرخ سود بین بانکی را حداکثر ۲۰ درصد تعیین و عملیاتی کنند.

10 شهریور؛ روز بانکداری اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا
رویداد

10 شهریور؛ روز بانکداری اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا

دهم شهریور روز بانکداری اسلامی است، درباره قانون عملیات بانکی بدون ربا چه می‌دانید؟

نرخ سود بانکی
بانکداری منتخب سردبیر یادداشت

پرداخت سود بانکی، منشاء تورم

پرداخت سود بانکی منشاء تورم است، اما عده ای که آن را پرداخت می کنند، از آن منتفع شده و در کنار افزایش نرخ سود بانکی به دنبال بالا رفتن نرخ ارز هستند.