نسخه بازسازی شده بازی شاهزاده پارسی به نسخه اصلی وفادار خواهد بود
بازی منتخب سردبیر

وفاداری شاهزاده پارسی بازسازی‌شده به نسخه اصلی

نسخه بازسازی شده‌ی بازی شاهزاده پارسی یا همان Prince of Persia، مدتی قبل رونمایی شد و طرفداران به شدت منتظر عرضه آن هستند. به تازگی