ارزش دارایی سازمان‌های ایرانی زیر ۲۰ میلیارد
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

روند منفی تشکیل سرمایه در کشور

سعید زرندی معاون وزیر صمت در جلسه کارگروه توسعه سرمایه گذاری ارزش دارایی بزرگترین شرکت‌های ایران را زیر ۲۰ میلیارد دلار دانست. وی همچنین از