داروی رمدسیور
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

تولید رمدسیور نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری بر تولید داخل است

تولید داروی رمدسیور به‌محض تایید وزارت بهداشت و درمان کشور توسط شرکت روناک دارو تولید شد و اکنون در حال طی مراحل ثبتی است.