نشست کمیته تجاری سازی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

نشست کمیته تجاری سازی انجمن شرکت های دانش بنیان

دومین نشست کمیته تجاری سازی انجمن شرکتهای دانش بنیان حوزه سلامت تهران به صورت مجازی و با ارایه ۴ طرح فناورانه و حضور ۲۶ سرمایه گذار برگزار شد.