اجرای خصوصی سازی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

خصوصی سازی شرکتهای دولتی، جدی تر شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس از مکلف شدن دستگاه‌های دولتی در خصوص معرفی شرکت‌‌های قابل واگذاری زیرمجموعه آنها برای اجرای خصوصی سازی خبر داد.