تاکید بر شفافیت حساب‌های بانکی
اخبار اقتصادی بانکداری منتخب سردبیر

لزوم شفافیت حساب‌های بانکی

مسدود شدن کارت‌های بانکی به دلیل کد شهاب ماجرایی بود که اهمیت شفافیت حساب‌های بانکی را برجسته کرد. به گزارش برات نیوز، بانک‌های سراسر دنیا