حرکت شل به سمت انرژی های کم کربن
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

حرکت به سمت انرژی های کم کربن

شرکت نفتی رویال داچ شل اعلام کرد که قصد دارد 9 هزار نفر از کارمندانش را در جریان حرکت به سمت انرژی های کم کربن